Medzinárodná výstava psov

Profil výstavy


Viac informácií nájdete na stránkach organizátora: www.nitradog.sk

PROGRAM MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY PSOV 24. – 26.1.2020

Program 24.1. nitradog

Program 25.1. nitradog

Program 26.1. nitradog

Mapa nitradog január

Informácie pre návštevníkov:

• Parkovné a vstupné sa neplatí.

• Pes návštevníka musí spĺňať nižšie uverejnené veterinárne podmienky!

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.


Termín konania: 24.01.2020 - 26.01.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Vstupné: 0 € Parkovací lístok pre osobné auto: 0 €
Vstupné zľavnené: 0 € Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska