Medzinárodná výstava psov 2017

Profil výstavy

Termín konania: 16.09.2017 - 17.09.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.dogshow.sk

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska