Medzinárodná výstava psov

Profil výstavy

Viac informácií na www.dogshow.sk  a v minikatalógu k výstave

Termín konania: 07.04.2018 - 08.04.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska