LIGNUMEXPO – LES 2018

Vstupenky a parkovanie

 

Miesto Zobrazenie na mape pre navigáciu 3D pohľad Street view
Hlavný vstup https://goo.gl/maps/AgGMvQkr5FC2 https://goo.gl/maps/o4r9RL3vwSC2
Brána B2 https://goo.gl/maps/yDSeL1HxEYS2 https://goo.gl/maps/1NaNVHVVeao
Parkovisko P10 https://goo.gl/maps/xwhun7bu7ZC2 https://goo.gl/maps/9oQ7cwZoHss

Vstupné 6 € Parkovací lístok pre osobné auto 5 €
Vstupné zľavnené 4 € Parkovací lístok autobus 20 €
Vystavovateľský preukaz 14 € Parkovací preukaz areál 40 €
Firemná pozvánka elektronická 2 € Parkovací preukaz parkovisko AX 20 €
Firemná pozvánka 6 € Zásobovací preukaz 18 €
Katalóg výstavy 6 €

Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)

Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).

Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

mapa_460px_new

Mapa výstaviska