LIGNUMEXPO – LES 2018

Aktuality

V tejto aktualite nájdete všetky informácie o výstave

LIGNUMEXPO LES 2018

otváracie hodiny, ceny vstupného, profil výstavy, sprievodný program, fotogalériu, videogalériu a i.


Otváracie hodiny:

Vstupné:

18. až 20. septembra 2018 od 9.00 do 17.00 hod.

21. septembra 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

6€ / 4€ (podrobnosti TU)

500x800

Vyvrcholením najvýznamnejších medzinárodných odborných výstav na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. Nitra bude 21. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel LIGNUMEXPO a 17. ročník lesníckej výstavy LES. Spoluorganizátorom je Zväz spracovateľov dreva SR (člen EUMABOIS) so sídlom vo Zvolene a Lesy SR š.p. Banská Bystrica.

Dvojročný cyklus pozdvihol úroveň prehliadky, zvýrazňuje jej odbornosť prostredníctvom sprievodných podujatí. Súťaž o Cenu Lignumexpo 2018 v šiestich kategóriách bude prehliadkou úsilia výrobcov inovovaných technológií a príspevkom ku kvalitnejšiemu výrobnému procesu aj v malých a stredných firmách.

Predchádzajúci 20. ročník veľtrhu Lignumexpo v roku 2016 prilákal na výstavisko špičkových svetových výrobcov strojov a zariadení z Nemecka, Rakúska, Talianska, pre spracovanie masívneho dreva a výrobu nábytku. Expozície doplnili výrobcovia z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska. Spolu sa 156 vystavovateľov prezentovalo na ploche 12 tis. m². Veľtrh si prezrelo viac ako 7600 odborných návštevníkov.

Rozsah výstavy, podobne ako pred dvoma rokmi v pavilónoch A, B, F a na voľnej ploche E, zaberie viac ako dvanásťtisíc metrov štvorcových a svoju účasť opäť prisľúbili významné slovenské i  zahraničné firmy. Medzi inými sú to najmä CENTROGLOB, s.r.o.,  Košice;  EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen;  FELDER Group SK, Zlaté Moravce; ITALCOMMA SLOVAKIA, s.r.o., Žilina;  KRÁL, s.r.o., Žilina; LESY SR, š.p. Banská Bystrica, BRAS, s.r.o., Teplička nad Váhom.

Nový projektový manažér veľtrhu Ing. Ondrej Vaňo potvrdil, že pri zachovaní cien z roku 2010 si vystavovatelia môžu priniesť rozsiahlejšiu expozíciu, aby potvrdili zámery povzniesť úroveň spracovateľských technológií. Príprava prezentácií finišuje tak, že vystavovatelia majú možnosť záverečných úprav. Dôkazom bude naplnenie zámerov formou rozšírenej nomenklatúry. Môžu presvedčiť potenciálnych užívateľov technológií pre zodpovedné pôsobenie na nitrianskom výstavisku od 18. do 21. septembra 2018.


Pozoruhodné stroje prinesú nové možnosti opracovania dreva

 

Dvojročný cyklus odborných prehliadok pre odvetvie spracovania dreva na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre priniesol v súčasnej podobe oživenie.

Kým v prvých 15-tich ročníkoch hľadali odborníci možnosti technologického rastu firiem, potom nastala premena v zámeroch. Slovenský drevársky a nábytkársky priemysel sa už podarilo zmodernizovať a technologicky vyrovnať. Veľtrh Lignumexpo už neprinášal najnovšie riešenia a prešiel na dvojročnú periodicitu. Požadovala to Európska federácia výrobcov drevoobrábacích  strojov EUMABOIS., ktorá tvorí hlavnú garanciu nad zámermi výrobcov. Za dvojročné obdobie umožní výskum a vývoj finalizovať hotové výstupy do podoby, aby okamžite prinášal výhody vo výrobnej sfére a pri odbyte produkcie.

Uplynulých 6 ročníkov (od r. 2006) stabilizovalo počet vystavovateľov. Pozdvihli úroveň, aby úsilie výrobcov technológií načasovali inovačné úsilie tak, že výrobný proces dosiahne optimum vo všetkých výrobných uzloch veľkých drevárskych a nábytkárskych výrobcov. Malým firmám umožní sledovať napredovanie a vytvárať konkurenciu v odvetví.


Expozície v 3 halách

 

Na 21. ročníku medzinárodného veľtrhu strojov, zariadení a materiálov Lignumexpo 2018 (18. – 21.9.2018) doteraz potvrdilo účasť 160 vystavovateľov – s technológiami z Nemecka, Rakúska a Talianska a s expozíciami strojov a zariadení krajín V4 z Českej republiky, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Obsadia plochu 12 tisíc m² v pavilónoch A, B, F a na priľahlej voľnej ploche E.

So špičkovými svetovými technológiami sa slovenské firmy oboznámia cez inovácie formou rozsiahlych expozícií svojich zastúpení:

Italcomma Slovakia s.r.o. Žilina                          SCM Group, Comec Group

Excellent CD s.r.o. Zvolen                                      Homag Group

Felder Group SK s.r.o. Zlaté Moravce                Felder Group, Hammer, Format-4

Král s.r.o. Žilina                                                         Weinig Group, Holz-Her

BRAS, s.r.o., Teplička nad Váhom                      Centroglob s.r.o. Košice


Lesnícke ponuky pre piliarov

 

Ak uvádzame prezentáciu na voľnej ploche, tak to sú najmä lesnícke expozície: ukážky techniky ťažby, logistiky, dopravy a prípravy guľatiny pre spracovanie v piliarskych závodoch. Dôležité sú aj osobné stretnutia v expozícii š.p. Lesy SR. Vyvrcholením na 17. ročníku paralelnej výstavy Les 2018 bude pódiová diskusia 18.9.2018 od 13:00 do 15:00 v Pavilóne F „Quo vadis lesníci a drevári?“. Organizátori pozvali diskutovať lesníckych a drevárskych predstaviteľov o hľadaní nových spoločných východísk spolupráce oboch odvetví.


Sprievodný program

 

Veľtrh Lignumexpo + Les 2018 (18. – 21. septembra 2018) prinesie nové poznatky pre odborných návštevníkov aj formou sprievodného programu. Odborné semináre pripravila agentúra Gregor a spol. Bratislava a prednášky smerujú výlučne do odvetvia spracovania dreva a výroby nábytku.

Semináre sa konajú v Konferenčnej miestnosti medzi halami A a B od 9:00 do 12:00. Prístup na seminár – bez poplatku – majú odborní pracovníci z firiem, odborníci pozvaní vystavovateľmi, študenti stredných a vysokých škôl z drevárskeho odvetvia.

Celý odborný program nájdete po kliknutí na banner:

odborný sprievodný program 500px


Stroje ocenia v 6 kategóriách

 

Prestížna Cena veľtrhu LX 2018 umožní vystavovateľom, výrobcom strojov a aj spracovateľskej drevospracujúcej a nábytkárskej firme porovnávať – aké technológie využíva a akou cestou by sa mohli zamerať pri ďalšom smerovaní. Do súťaže o získanie tejto ceny sa doteraz prihlásil každý piaty vystavovateľ. Zviditeľní výrobcu a musí priznať prednosti pozoruhodných strojov:

° posudky autorizovaných skúšobní

° plnenie funkcií stroja a jeho vyhotovenie a zaradenie pre konkrétne výrobné dielne

° náročnosť na obsluhu z hľadiska bezpečnosti práce, zvládnutie údržby a servisu

° vplyv na životné prostredie a požiarnu bezpečnosť v rámci výrobného areálu.

Vystavovatelia môžu prihlásiť výrobky do súťaže najneskôr 14.9.2018 za symbolický registračný poplatok 36 €. Odborná hodnotiteľská komisia ich zaradí pre hodnotenie v kategóriách:

  1. Lesné hospodárstvo
  2. Lesnícke stroje a zariadenia
  3. Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva
  4. Ručné stroje a náradie
  5. Technológie a stroje na povrchovú úpravu
  6. Materiály na výrobu nábytku, stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov z dreva

Ocenené produkty budú v expozíciách označené diplomom a prihlasovateľ môže využívať ich symbol na ďalšiu propagáciu.


Videogaléria


Fotogaléria

Mapa výstaviska