LIGNUMEXPO – LES 2018

Profil výstavy

LIGNUMEXPO -  21. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel

LES – 17. medzinárodná lesnícka výstava

Mediálni partneri:

WBP_468-x-200

Bez názvu-1

 

Termín konania: 18.09.2018 - 21.09.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Štatistika za rok: 2016
Počet návštevníkov: 7600
Počet firiem: 156
Výstavná plocha: 12000 m2

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 14 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 6 € Katalóg výstavy: 6 €
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska