LIGNUMEXPO – LES 2018

Profil výstavy

LIGNUMEXPO -  21. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel

LES – 17. medzinárodná lesnícka výstava

Záštita MPRV SR pre LIGNUMEXPO LES 2018

Záverečná správa LIGNUMEXPO LES 2018

vsetky info o vystave 500px

odborný sprievodný program 500px

ceny veltrhu a cestne ocenenia 500px

Mediálni partneri:

Drevarsky_magazin_lg WBP_468-x-200
Bez názvu-1 MSaM
logo_TERRA_black-01 web

logo Lesmedium (1)

INZERCIA

Multibio

Termín konania: 18.09.2018 - 21.09.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Štatistika za rok: 2016
Počet návštevníkov: 7600
Počet firiem: 156
Výstavná plocha: 12000 m2
Otváracie hodiny: 18. až 20. septembra 2018 od 9.00 do 17.00 hod.
21. septembra 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 14 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 6 € Katalóg výstavy: 6 €
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska