Lignumexpo-LES 2014

Profil výstavy

Záštitu nad veľtrhom Lignumexpo 2014 prevzal Minister hospodárstva Slovenskej republiky Pavol Pavlis. 

Potvrdenie záštity MHSR na Lignumexpo 2014

 

Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel a medzinárodná lesnícka výstava.Periodicita veľtrhu je dvojročná. Veľtrh Lignumexpo – Les je zaradený do prestížneho kalendára svetových odborných veľtrhov podporovaných európskym združením výrobcov drevoobrábacích technológií EUMABOIS už od roku 2006. Témou veľtrhu je pestovanie lesa, ťažba a približovanie dreva až po finalizáciu atraktívnych stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov z dreva.Láka odbornú i laickú verejnosť. Je orientovaný na prezentáciu výrobcov a dodávateľov strojov, nástrojov, zariadení, výrobkov pre drevársky a nábytkársky priemysel i technológií na spracovanie dreva. Vytváranie nových obchodných príležitostí v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle a lesnom hospodárstve.

Podtitul: 19. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel a 15.medzinárodná lesnícka výstava
Termín konania: 30.09.2014 - 03.10.2014
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Otváracie hodiny: 30.9. až 2.10. od 9:00 do 17:00
3.10. od 9:00 do 15:00

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 14 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 6 € Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba:
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné 3€:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska