JOB EXPO 2019

Profil výstavy

Viac informácií na stránke: http://www.jobexpo.sk

Termín konania: 16.04.2019 - 17.04.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Na stiahnutie

Vstupné: 0 € Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: 0 € Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska