JOB EXPO 2020

Profil výstavy

Viac informácií na stránke: http://www.jobexpo.sk

Záverečná správa JOB EXPO 2019

Termín konania: 05.05.2020 - 06.05.2020
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex, Nitra
Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska