JOB EXPO 2018 a EUROPEAN JOB DAYS 2018

Profil výstavy

Viac informácií na stránke: http://www.jobexpo.sk

Dôležité informácie pre vystavovateľov: klikni sem

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás 26. – 27. apríla 2018 pripravuje už 8. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018 na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. v Nitre.

Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúknu voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravených je aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.

Termín konania: 26.04.2018 - 27.04.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Otváracie hodiny: 26.4.2018 od 9:00 do 18:00
27.4.2018 od 9:00 do 14:00

Vstupné: 0 € Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: 0 € Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska