JOB EXPO 2017 a EUROPEAN JOB DAYS 2017

Profil výstavy

Viac informácií na stránke: http://www.jobexpo.sk

Dôležité informácie pre vystavovateľov: klikni sem

Termín konania: 27.04.2017 - 28.04.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska