GAUDEAMUS SLOVAKIA 2020

Profil výstavy

Viac info na: https://sk.gaudeamus.cz/nitra

Podtitul: 8. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Termín konania: 11.11.2020 - 12.11.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska