Gaudeamus Slovakia 2019

Profil výstavy

Podtitul: 7. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Termín konania: 05.11.2019 - 06.11.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.gaudeamus-sk.sk

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska