Gaudeamus Nitra 2019

Profil výstavy

GAUDEAMUS SLOVAKIA 2019

Veľtrh Gaudeamus má tradíciu a pre študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu. Ponuka vzdelávania je sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňa všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i mnohých krajinách v zahraničí.

Veľtrh Gaudeamus ponúka informácie, ktoré študenti nenájdu nikde na internete ani na dňoch otvorených dverí škôl. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a predovšetkým študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia a vyhľadať vhodnú školu, alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

NA VEĽTRHU NÁJDETE:

260+ UNIVERZÍT, VŠ A FAKÚLT

7000+ ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

34 PREDNÁŠOK

7 SPRIEVODNÝCH PROGRAMOV

Sprievodná výstava MLADÝ TVORCA

Mladý tvorca je najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku. Pomáha rozvíjať potenciál segmentu odborného školstva a firiem nielen vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, ale aj k novým trendom súvisiacim s témou digitálnych zručností a inteligentného priemyslu. Cieľom výstavy je zviditeľniť alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v podnikaní mladých. Rodičom a žiakom základných škôl chceme poskytnúť väčší prehľad o profilácii škôl, nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Výstava ponúka priestor na prezentáciu škôl a ich študentov, ktorí za svoje inovácie, vynálezy a excelentnú vedeckú činnosť získali ocenenia na Slovensku alebo v zahraničí.

PROGRAM PREDNÁŠOK

Gaudeamus program 5., 6. novembra

PROGRAM PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Gaudeamus program pedagogického centra

Podtitul: 7. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Termín konania: 05.11.2019 - 06.11.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno Česká republika
Otváracie hodiny: 5. - 6. 11. 2019 9:00 - 15:00 hod.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Aktuality

Všetky aktuality

Mapa výstaviska