Gaudeamus Slovakia 2017

Profil výstavy

Organizátor: MP-SOFT, a.s.

Ing. Pavol Mikula

Příkop 4, 604 16 Brno – Zábrdovice, ČR

Mobil: +420 777 278 051

Mail: mikula.jr@mp-soft.cz

Podtitul: 5. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Termín konania: 27.09.2017 - 28.09.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.gaudeamus-sk.sk
Otváracie hodiny: 27.9.2017 od 9.00 - 15.00 hod
28.9.2017 od 9.00 - 15.00 hod

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska