Gastra&Kulinária, Poklady regiónov – zrušené

Profil výstavy

Keďže nám situácia nedovoľuje zorganizovať výstavu Gastra&Kulinária v štandardnom režime, ponúkame Vám jej on-line verziu na sociálnej sieti Facebook, kde nájdete novinky vystavovateľov, aktuálne trendy v gastro priemysle a zaujímavé informácie z potravinárskeho priemyslu.

Facebook-icon

Veľtrh zameraný na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl, sa bude konať v termíne 4. – 7.11.2020 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Cieľom je komplexná prezentácia výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií, a tiež predstavenie inovácií v technológiách a vybavení pre potravinársky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia.

Novou súčasťou veľtrhu je projekt POKLADY REGIÓNOV, pripravený pre labužníkov, cestovateľov, milovníkov prírody a folklóru. Projekt predstaví slovenské regióny plné prírodných krás, pamätihodností i turistických atrakcií, a podporí návrat k lokálnym tradíciám, regionálnym špecialitám a výrobkom vysokej kvality, ktoré dnes produkujú slovenskí výrobcovia.  Ambíciou podujatia je ukázať poľnohospodárstvo a potravinárstvo ako moderné odvetvie, ktoré má budúcnosť a podporí aj SOŠ s potravinárskym a poľnohospodárskym zameraním.

Záštitu nad podujatím prevzalo:

logo_MPRV SR_200

OZNAM: Informácia pre vystavovateľov o možnosti čerpania dotácie z MPRV SR

Dotácie sa poskytujú formou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Pre dalšie informácie pozrite, prosím,

https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-zabezpeenie-asti-chovateov-a-pestovateov-v-znen-dodatku–1/10139

Termín konania: 04.11.2020 - 07.11.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
Otváracie hodiny: 4. - 6.11.2020 9:30 - 17:00 hod.
7. 11. 2020 9:30 - 15:00 hod.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska