GASTRA & KULINÁRIA 2019

Záväzná prihláška na veľtrh

Záväzná prihláška – GASTRA & KULINÁRIA

Záväzná prihláška spoluvystavovateľ – GASTRA & KULINÁRIA

Trhový poriadok

OZNAM

Výstava GASTRA&KULINÁRIA 2019 bola zaradená do Kalendára veľtrhov a výstav MPRV SR.

Kalendár veľtrhov a výstav pre aktuálny rok 2019  stanovuje domáce, regionálne a zahraničné výstavy a veľtrhy, ktoré budú podporené pre oprávnených žiadateľov z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR určenej na tento účel.

Dotácie sa poskytujú formou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Pre dalšie informácie pozrite, prosím, http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092).

Mapa výstaviska