GARDENIA 2021

Dôležité termíny

Termín konania výstavy GARDÉNIA 2021

22 – 25.4  2021

 

Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh

22.2.2021

 

Montážne práce na pridelených plochách:

20 . – 21 .4. 2021  od  7:00 do  21:00 hod.

 

Ukončenie montážnych prác

22. 4 . 2021 o 9.00 hod.

 

Ukončenie veľtrhu

25 .4.  2021 o 16.00 hod. – demontáž od 16:45 do 20:00 hod.

 

Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu

26.4  – 27.4.2021  od 7:00 do 18:00 hod.

Mapa výstaviska