Gardenia 2019

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner

POZÝVACÍ LIST GARDENIA 2019

Podtitul: 23. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
Termín konania: 25.04.2019 - 28.04.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 25. - 27. 4. 2019 od 9.00 do 18.00 hod.
28. 4. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
PARKOVANIE PRIAMO V AREÁLI - VSTUP CEZ BRÁNU B2

Na stiahnutie

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné


Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

PARKOVANIE PRIAMO V AREÁLI - VSTUP CEZ BRÁNU B2

Celoroční partneri

Mapa výstaviska