Gardenia 2017

Dôležité termíny

 

web 1

DÔLEŽITÉ TERMÍNY GARDENIA 2017/ IMPORTANT TERMS

20.-23.4.2017

Termín konania výstavy GARDENIA

20.2.2017

Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh

Deadline for applications

18.-19. 4. 2017

Montážne práce na pridelených plochách

18.4.2017                        od 7:00 do 21:00

19.4.2017                        od 7:00 do 21:00

Assembly in assigned area 7 a.m. to 9 p.m.

20.4. 2017

Ukončenie montážnych prác o 9,00

Assembly completed by 9 a.m.

23.4. 2017

Ukončenie veľtrhu o 16,00-demontáž do 20,00

End of exhibition at 4 p.m. – dismantling at 8 p.m.

24.-25.4.2017

Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu

Od 7,00 do 18,00

Dismantling and transport of all exhibits

From 7 a.m. to 6 p.m.

 

Mapa výstaviska