Gardenia 2017

Sprievodný program

SPRIEVODNÝ PROGRAM GARDENIA 2017

 

 Slovenský zväz záhradkárov MEDZI PAVILÓNMI  a – b

ODBORNÁ  PORADENSKÁ SLUŽBA

REZ OVOCNÝCH DREVÍN –  PRAKTICKÉ PREDVÁDZANIE UKÁŽOK

UKÁŽKY  KOMBINÁCIÍ VÝSADIEB  KVETÍN, DREVÍN DO MOBILNÝCH NÁDOB

PESTOVANIE A OŠETROVANIE OVOCNÝCH DREVÍN

Inštruktor : Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ

DENNE:  O 10.00, 14.00, 16.00 HOD.

PESTOVANIE KVETÍN A OKRASNÝCH DREVÍN

Radí : Ing. Katarína Kettmannová

DENNE :  9.00 –16.00 HOD.

PESTOVANIE, OŠETROVANIE, ROZMNOŽOVANIE SKALNIČIEK

Radí: Ing. Alžbeta Gromová, CSc.

DENNE : 9.00 – 16.00 HOD.

výsadba žardiniér –ukážky 20.04.2017  od 12.00 –  14.00

 

Výstava  ocenených prác z výtvarnej súťaže  pre  deti  v r. 2017, téma : PRÍRODA OKOLO NÁS

 

 

„ZELENÉ“ EXPOZÍCIE – pavilón F

BÁJEČNÉ KVETY – jARDIN MAJORELLE (MAROCKÁ ZÁHRADA) 

  SPU BOTANICKÁ ZÁHRADA NITRA  - trÓPY A SUBTRÓPY   

Klub kaktusárov –pichľavá krása s príchuťou ďalekých krajín  

 

ENTOTERA –  živý exotický hmyz, mušle, koraly, preparovaný tropický hmyz

 

LESY SR, š.p. OZ SEMENOLES liptovský hrádok

BONSAJ CENTRUM žILINA – umenie tvorené prírodou

PLANT PRO S.R.O. – EXPOZíCIA MEDITERáNNYCH RASTLíN

 

Mapa výstaviska