GARDENIA 2016

Sprievodný program

 

Sprievodný program Gardenia, Domexpo, Solaris Nitra, Bonsai Slovakia 2016

 

 

SLOVENSKÝ  ZVÄZ  ZÁHRADKÁROV 

v spolupráci s Výstavníctvom Agrokomplex Nitra

Vás srdečne pozýva na jubilejný 20. ročník

medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov,

priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia.

Stánok Slovenského zväzu záhradkárov bude umiestnený

MEDZI PAVILÓNMI A – B

Sprievodný program:

UKÁŽKY  KOMBINÁCIÍ VÝSADIEB  KVETÍN, DREVÍN DO MOBILNÝCH NÁDOB

Výstava  ocenených prác z výtvarnej súťaže  pre  deti  v r. 2016, téma :

ROČNÉ OBDOBIA V ZÁHRADE

ODBORNÁ  PORADENSKÁ SLUŽBA

REZ OVOCNÝCH DREVÍN –  PRAKTICKÉ PREDVÁDZANIE UKÁŽOK

Inštruktor : Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ

Čas : o 10.00, 14.00, 16.00

PESTOVANIE KVETÍN A OKRASNÝCH DREVÍN

Radí : Ing. Katarína Kettmannová

Čas : 9.00 –12.00

PESTOVANIE  A OŠETROVANIE  OVOCNÝCH DREVÍN

Radí  : Ján Šimek

Čas : 9.00 – 12.00

PESTOVANIE, OŠETROVANIE, ROZMNOŽOVANIE SKALNIČIEK

Radí: Ing. Alžbeta Gromová, CSc.

15.04.2016  od 10.00 – 11.00 Ukážka – výsadba žardiniér

16.04.2016  od 13.00 – 14.00 Poradenstvo

17.04.2016  od 12.00 – 14.00 Poradenstvo

 

PORADENSTVO  O VÝŽIVE RASTLÍN

AGROBIO Opava, s.r.o.

Radí : Juraj Šagát

 

 

 

 

Časy a programy si usporiadateľ vyhradzuje upraviť!

Mapa výstaviska