GARDENIA 2016

Profil výstavy

Rozdelenie výstav podľa pavilónov:

Pav. F BONSAI SLOVAKIA Pav. B DOMEXPO
Plocha VpE GARDENIA Plocha VpF DOMEXPO
Pav. F GARDENIA Pav. C SOLARIS NITRA
Pav. A DOMEXPO Pav. G DOPLNKOVÝ PREDAJ
Podtitul: 20. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
Termín konania: 14.04.2016 - 17.04.2016
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2015
Počet návštevníkov: 42970
Počet firiem: 278
Výstavná plocha: 24367 m2
Otváracie hodiny: 14. až 16. apríla 2016 od 9.00 do 18.00
17. apríla 2016 od 9.00 do 16.00

Na stiahnutie

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 20 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 10 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Školské skupiny v sprievode pedagóga:

Na žiaka/študenta sa vzťahuje zľavnené vstupné vo výške 2€ na osobu. Dozor konajúcim pedagógom organizovaných školských skupín odporúčame pri pokladniach predložiť menný zoznam danej skupiny žiakov/študentov, na základe ktorého im bude vydaný presný počet zľavnených vstupeniek v hodnote 2€/jedna vstupenka. Pedagogický dozor školskej skupiny min. 10 žiakov/študentov má po predložení menného zoznamu žiakov/študentov s názvom školy vstup zdarma.

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska