GARDENIA 2015

19. medzinárodná predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia

Akreditácia

Novinári sa akreditujú pred veľtrhom elektronicky zaslaním vyplneného formulára na e-mail: micikova@agrokomplex.sk alebo priamo na výstave v Press centre medzi pavilónmi A a B podpisom a odovzdaním vyplneného akreditačného formulára alebo vizitky na mieste pre registráciu. Následne obdržia press kartičku a budú môcť využívať tlačový materiál a novú miestnosť pre žurnalistov vybavenú počítačmi s internetom. Press centrum disponuje aj wifi pripojením. Novinári sa preukazujú press kartičkou alebo vizitkou, resp. potvrdením redakcie o spolupráci. Novinári majú zabezpečené bezplatné parkovanie na parkovisku press centra medzi pavilónmi A a B. Vstup pre novinárov je od Akademickej ulice oproti hotelu Agroinštitút.

 

Prosíme o vyplnenie žiadosti o akreditáciu a zaslanie na poštovú adresu:

Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik

Výstavná 4, 949 01 Nitra

alebo e-mailom na adresu: micikova@agrokomplex.sk

alebo faxom na číslo: 037/ 6572 252

Žiadosť o akreditáciu na výstavu: formulár

Mapa výstaviska