Fórum dizajnu

Profil výstavy

Udržateľnosť cez generácie

Výstava Fórum dizajnu je súčasťou veľtrhu Nábytok a Bývanie v Nitre už po 23. krát. Jej história začala ako prezentácia študentských prác z VŠVU v Bratislave, postupne sa profilovala na prehliadku aktuálneho dizajnu z dielní slovenských profesionálnych dizajnérov, doplneného ateliérovou tvorbou študentov dizajnu. Filozofia Fóra dizajnu sa nemení – zámerom je podnecovať študentov i profesionálnych dizajnérov k tvorbe, vytvárať možnosti spolupráce dizajnérov a výrobcov, umožniť kontakt študentov – nádejných profesionálov – s výrobnou sférou. Na rozdiel od firemných kójí, kde je dôležité prezentovať značku a firemnú stratégiu, na Fóre dizajnu sa prezentuje dizajnér s vlastným autorským konceptom a kreativitou. Pre jubilejný 30. ročník veľtrhu pripravuje Slovenské centrum dizajnu odbornú konferenciu. V rámci veľtrhu bude opäť udelená aj Cena Slovenského centra dizajnu.

Hlavný organizátor: Slovenské centrum dizajnu

Partnerské vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Mendelova univerzita v Brně

Podtitul: medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
Termín konania: 10.03.2020 - 15.03.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska