Fórum dizajnu – ZRUŠENÉ

Profil výstavy

VÝSTAVA “FÓRUM DIZAJNU” JE ZRUŠENÁ.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU V MARCI 2021.


facebookArtboard 2 copy 4loga

Udržateľnosť cez generácie

Výstava Fórum dizajnu je súčasťou veľtrhu Nábytok a Bývanie v Nitre už po 23. krát. Jej história začala ako prezentácia študentských prác z VŠVU v Bratislave, postupne sa profilovala na prehliadku aktuálneho dizajnu z dielní slovenských profesionálnych dizajnérov, doplneného ateliérovou tvorbou študentov dizajnu. Filozofia Fóra dizajnu sa nemení – zámerom je podnecovať študentov i profesionálnych dizajnérov k tvorbe, vytvárať možnosti spolupráce dizajnérov a výrobcov, umožniť kontakt študentov – nádejných profesionálov – s výrobnou sférou. Na rozdiel od firemných kójí, kde je dôležité prezentovať značku a firemnú stratégiu, na Fóre dizajnu sa prezentuje dizajnér s vlastným autorským konceptom a kreativitou. Pre jubilejný 30. ročník veľtrhu pripravuje Slovenské centrum dizajnu odbornú konferenciu. V rámci veľtrhu bude opäť udelená aj Cena Slovenského centra dizajnu.

Hlavný organizátor: Slovenské centrum dizajnu

Partnerské vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Mendelova univerzita v Brně

Podtitul: medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
Termín konania: 10.03.2020 - 15.03.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 10. - 14. 3. 2020 od 9.30 do 18.00 hod.
15. 3. 2020 od 9.30 do 15.00 hod.
VÝSTAVA JE OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ KAŽDÝ DEŇ

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska