Fórum dizajnu 2019

Profil výstavy

SCD prináša do Nitry každoročnú výstavu Fórum dizajnu. Tento rok opäť prezentujeme práce študentov šiestich vysokých škôl v rámci Slovenska a Českej republiky, ako súčasť 29. ročníka veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry. Veľtrh sa zamýšľa nad vplyvom životného štýlu na bývanie.

Čo je to kvalitný životný štýl? Konzum núti spoločnosť produkovať veľa tovarov a nových objektov a bezmyšlienkovito ukájať každý pocit potreby. Aký nábytok naozaj potrebujeme k životu? Inteligentný dizajn sa už dávno sústredí na redukciu negatívnych dopadov na prostredie i peňaženku. Vysoké školy sú prirodzeným prostredím pre experimenty a študenti sú nositeľmi inovácií pre svoje odbory. Líši sa ich životný štýl od životného štýlu profesionálov? Formuje dizajn štýl a spôsob života?

Dobrý dizajn – žiadny dizajn? Ideálom spoločnosti by malo byť neprodukovať nutne viac, ale viac rozumne. Pred každou novou produkciou by sme sa mali zamyslieť – platí to aj pri procese učenia, pri skúšaní a experimentovaní. Experimentovanie, zvlášť v oblasti dizajnu nestojí na zelenej lúke. Buduje na spoločnom dedičstve minulých generácií.

Žijeme v dobe mnohých hrozieb a problémov, uvedomujeme si klimatickú zmenu, spoločenské krízy, extrémizmus, vládne móda návratu k tradíciám a zároveň nekonečný techno-optimizmus prameniaci z rozšírenia internetu a komunikačných technológií. V dobe, kedy si môžeme v podstate kúpiť a vymyslieť čo len chceme, lebo nikdy neboli materiály a technológie tak dostupné je čoraz viac cenená kreativita a vynaliezavosť.

22. ročník výstavy Fórum dizajnu nadväzuje na predošlé ročníky podujatia, ktoré založili a neskôr rozvíjali Katarína Hubová, Ivan Čobej a Adriena Pekárová. Fórum dizajnu 2019 je, rovnako ako minulý rok, výlučne študentským fórom, na ktorom sa svojimi kolekciami prezentujú vysoké školy venujúce sa výučbe v oblasti tvorby nábytku a interiérového dizajnu. Konkrétne sú to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach. Na výstave participuje aj česká Mendelova Univerzita v Brně, ktorá pripravila selekciu študentských prác, medzi nimi aj niekoľko finalistov medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu 2018.

Významné zastúpenie majú aj práce študentov Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. UTB a TU Zvolen boli v minulom roku partnermi medzinárodne úspešného projektu Made in Paper, ktorý môžu návštevníci vidieť aj v Nitre. Predstavuje koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie papiera ako nosného konštrukčného materiálu a  zároveň aj ako špecifického výrazového prvku. Tvorivá aktivita vyústila do kolekcie viac ako dvadsiatky produktov a do série piatich výstav v štyroch európskych krajinách.

Komunikáciu a prepojenie medzi školami a profesionálnymi výrobcami považujeme za veľmi dôležité. Inovatívne nápady študentov môžu ponúknuť inšpirácie profesionálom. Veľtrh nábytok a bývanie je tiež dobrou platformou na kontakt so širokou verejnosťou. Študentské práce sa tento rok týkajú hlavne interiérového nábytku, nájdeme veľa inšpiratívnych variácií na tému stolička, hokerlík, sedenie, lavica. Prezentované práce sa prístupom líšia od klasického po experimentujúci s novými technológiami, kombináciami funkcií (šport, oddych), či materiálov.

V architektúre výstavy vychádza Peter Liška z maximálne ekologických princípov, pracuje s existujúcim systémom výstavných soklov, ktoré rozohráva do pravidelného rozmiestnenia. Prísnu a neosobnú geometriu dopĺňa detail – časti starého recyklovaného nábytku. Symbolicky na ume a tvorbe minulých generácií vyrastajú tiež dnešní študenti a ich diela.

V rámci veľtrhu bude opäť udelená aj Cena Slovenského centra dizajnu.

Zuzana Duchová, kurátorka výstavy

plagatik_forum_dizajnu

Partnerské vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení, Laboratórium interiérového dizajnu, Katedra dizajnu

Slovenská technická univerzita, Ústav interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry

Technická univerzita v Košiciach, Ateliér Inovácia, Fakulta umení

Technická univerzita vo Zvolene, Katedra Dizajn nábytku a interiéru, Drevárska fakulta

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a drevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér produktového designu, Ateliér digitálního designu, partner reinštalácie výstavného projektu Made in Paper

Made in paper je spoločným projektom Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Predstavuje koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie papiera ako nosného konštrukčného materiálu a  zároveň aj ako špecifického výrazového prvku. Tvorivá aktivita vyústila do kolekcie viac ako dvadsiatky produktov a do série piatich výstav v štyroch európskych krajinách. Projekt vznikol pri príležitosti osláv storočnice založenia prvej Československej republiky.

Organizátori výstavy:

Slovenské centrum dizajnu

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Kurátorka: Zuzana Duchová

Spolupráca: Helena Cibulková, Veronika Kotradyová, Václav Kautman, Eva Rutová, Miroslav Debnár, Tibor Uhrín, Pavol Capik, Mária Bujňáková, Elena Farkašová, Zuzana Tončíková, Marián Ihring, René Baďura, Vladimír Kovařík, Ivan Pecháček, Bohuslav Stránský, Jiří Tauber, Jaroslav Svoboda, Martin Kovařík

Grafický dizajn a architektonické riešenie: Peter Liška

Generálny partner SCD: J&T Banka

Mediálny partner: Designum

Partner SCD: Antalis

Tlačová správa – Fórum dizajnu 2019

Podtitul: medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
Termín konania: 05.03.2019 - 10.03.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 5. - 9. 3. 2019 od 9.30 do 18.00
10. 3. 2019 od 9.30 do 15.00
VÝSTAVA JE OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ KAŽDÝ DEŇ

Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 12 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 5 €
Vstupné


Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska