Fórum dizajnu 2018

Profil výstavy

web FD

Fórum dizajnu 2018. KO.LEKCIE

21. ročník výstavy nábytkového a interiérového dizajnu

Miesto: Pavilón M3, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Otváracie hodiny: 9.30 – 18.00 (v nedeľu do 15.00)

Trvanie: 13. – 18. marec 2018

 

21. ročník výstavy Fórum dizajnu s podtitulom KO.LEKCIE sa koná v rámci 28. ročníka medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie.

Minuloročný retrospektívny charakter výstavy Fórum dizajnu s názvom Výzvy a inšpirácie uzatváral 20 rokov existencie podujatia a zároveň už predznamenával zmenu v tom aktuálnom. Zmena, ktorá prichádza, však nie je úplnou novinkou, pretože sa vracia k prvotnému konceptu podujatia, ktorý Katarína Hubová a Ivan Čobej smerovali k prezentácii škôl a študentských prác. Neskôr, aj v spolupráci s Adrienou Pekárovou, sa výstava vyformovala na prehliadku tvorby profesionálnych dizajnérov, výrobcov a študentov vysokých a stredných škôl.

Fórum dizajnu sa od tohto roku opäť stáva výlučne študentským fórom, na ktorom sa so svojimi kolekciami prezentujú vysoké školy venujúce sa výučbe v oblasti tvorby nábytku a bývania (bytovým doplnkom, interiérovému dizajnu). Konkrétne sú to Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach. Výstava jednotlivých škôl je doplnená víťazmi a finalistami medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu 2017.

Programovo sa výučbe dizajnu nábytku dlhodobo venujú iba na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Technickej univerzite vo Zvolene. Jedným z podnetov myšlienky pripraviť výlučne študentskú výstavu bol aj vznik Laboratória interiérového dizajnu na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave. Laboratórium prináša študentom možnosť venovať sa dizajnu interiéru a nábytku systematicky, čo na škole doposiaľ absentovalo (v minulosti viedol krátkodobo kurz nábytkovej tvorby Ivan Čobej v spolupráci s Katarínou Hubovou). Na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach je situácia rovnaká ako pred vznikom nového oddelenia na VŠVU, a teda, že študenti sa tejto téme venujú iba okrajovo v rámci iného ateliéru. Možno i to zapríčinilo, že v súčasnosti sa na domácej scéne venuje tvorbe nábytku veľmi malé množstvo profesionálnych dizajnérov a prepojenie s výrobcami je ešte zriedkavejšie. Preto považujeme za dôležité opätovne iniciovať komunikáciu medzi školami a výrobcami. Predpokladáme, že sa v ďalších ročníkoch výstavy rozšíri aj počet sprievodných podujatí, na ktoré je priestor veľtrhu s množstvom vystavovateľov veľmi vhodný. Školy a študenti sa v rámci Fóra dizajnu ocitnú nielen vo vzájomnej konfrontácii, ako tomu býva na väčšine súťaží a výstav, ale i s profesionálnymi dizajnérmi a výrobcami. Naopak i nové, hravé a svieže nápady študentov môžu ponúknuť inšpirácie profesionálom.

Ďalšou novinkou aktuálneho ročníka je Cena Slovenského centra dizajnu, ktorá bude udeľovaná v rámci Ceny veľtrhu Nábytok a bývanie a nahradí Cenu Fóra dizajnu, udeľovanú v rámci výstavy.

Vystavujúci:

KO.LEKCIA VŠVU: Kurz dizajnu a Laboratórium interiérového dizajnu, Katedra dizajnu

KO.LEKCIA STU: Ústav interiéru a výstavníctva a Ústav dizajnu, Fakulta architektúry

KO.LEKCIA TUKE: Ateliér Inovácia, Fakulta umení

KO.LEKCIA TUZVO: Katedra Dizajn nábytku a interiéru, Drevárska fakulta

KO.LEKCIA Cena profesora Halabalu: finalisti a víťazi 13. ročníka súťaže v dizajne nábytku a interiéru

Organizátori výstavy

Slovenské centrum dizajnu

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Partneri

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita v Košiciach

Kurátorka: Helena Veličová Spolupráca: Soňa Trubíniová

Podtitul: medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
Termín konania: 13.03.2018 - 18.03.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska