Farmárske trhy

Všeobecné informácie

Dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie opäť pozvali k účasti na „Farmárskych trhoch“, ktoré sa budú konať 28. 7. 2019 na výstavisku Agrokomplex a budú sa uskutočňovať pravidelne.

Podujatie sa koná spolu s Burzou exotov v čase od 06:00 – 10:00 hod. Burza sa koná tiež pravidelne, návštevníkmi sú nielen ľudia z blízkeho okolia ale i z Čiech, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Belgicka, Holandska a samozrejme z celého Slovenska.

Návštevnosť počas podujatí je 5000-6000 návštevníkov.

Na „Farmárskych trhoch“ chceme dať príležitosť slovenským výrobcom a to i malým a stredným podnikateľom ponúknuť svoje výrobky do priameho predaja pre konečných spotrebiteľov.

Ponúkame na prenájom predajné miesta, ktoré sa nachádzajú v krytej hale M5, počas zimného obdobia vykurovanej. Cenu sme stanovili tak, aby bola pre Vás ako predajcu prijateľná a je totožná s cenami na Burze exotov.

Cena za predajné miesto 10,- €/akcia

Vstup je cez bránu B3 sprístupnený od 05:00 hod.

Bude pre nás potešením ak sa rozhodnete pre účasť na „Farmárskych trhoch“ a spoločnými silami sa nám podarí ponúknuť „farmárom“ dôstojné miesto na predaj ich kvalitných výrobkov.

Mapa výstaviska