ENVIRO 2018

Profil výstavy

 

ENVIRO 2018 sa bude konať v termíne 16. – 19. 8. 2018 ako subvýstava najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Slovensku AGROKOMPLEX 2018.

Hlavným cieľom 1. ročníka výstavy je prezentácia firiem a organizácii, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, enviromentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Podujatie ENVIRO 2018 bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní, ale aj pestrým sprievodným programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.

Podtitul: 1. ročník ekologického podujatia „ENVIRO 2018“
Termín konania: 16.08.2018 - 19.08.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska