ENVIRO 2019

Dôležité termíny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 

24.5.2019

Uzávierka záväzných prihlášok na výstavu

 

19.7.2019

Záverečný termín na predloženie projektov

 

15.-20.8.2019

Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 18.00

 

21.8.2019

Ukončenie montážnych prác do 20.00

 

22.8.2019

Oficiálne otvorenie výstavy

 

25.8.2019

Ukončenie výstavy o 17.00

Demontáž expozícií od 17.00 do 22.00

 

26.-28.8.2019

Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu od 7.00 do 16.00

 

Mapa výstaviska