ENVIRO 2019

Profil výstavy

ENVIRO 2019 sa bude konať v termíne 22. – 25. 8. 2019 ako subvýstava najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Slovensku AGROKOMPLEX 2019.

Hlavným cieľom 2. ročníka výstavy je prezentácia firiem a organizácii, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, enviromentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Podujatie ENVIRO 2019 bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní, ale aj pestrým sprievodným programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.

Sprievodca výstavou Agrokomplex 2019

Podtitul: 2. ročník ekologického podujatia
Termín konania: 22.08.2019 - 25.08.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
Otváracie hodiny: 22. - 24.8.2019 od 9.00 do 18.00 hod.
25.8.2019 od 9.00 do 17.00 hod.

Na túto výstavu platí vstupenka zakúpená na výstavu Agrokomplex.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska