ELO SYS 2017

Profil výstavy

Viac informácií na stránke: www.elosys.sk

 

Podtitul: 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií.
Termín konania: 23.05.2017 - 26.05.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 48 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Na výstave Mladý tvorca všetci študenti stredných a stredísk praktického vyučovania v prípade
organizovaného vstupu v sprievode pedagóga po predložení zoznamu študentov.
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska