Electron 2014

Profil výstavy

Vážené dámy a páni,

blíži sa 21. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorého súčasťou je aj kontraktačná výstava dodávateľov a odberateľov elektrických prvkov a zariadení pod názvom ELECTRON 2014. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra v spolupráci s ELEKTRO MANAGEMENTOM, s.r.o. Nitra pripravujú v pavilóne B nízko nákladovú výstavu slovenských a českých firiem, ktoré sa zaoberajú najmä silnoprúdovou a slaboprúdovou elektrotechnikou, elektroinštalačným materiálom, náradím, meracími a revíznymi prístrojmi, prvkami pre automatizáciu, meranie a reguláciu.

 

Súčasťou výstavy bude odborný sprievodný program:

 

          -18. ročník celoštátnej konferencie pre elektrotechnikov zameranej na montáž, údržbu               a revízie elektrických zariadení

 

          -prednášky známych odborníkov z oblasti projektovania a revízií elektrických zariadení

 

          -prezentácie významných firiem zaoberajúcich sa výrobou a dodávkou elektrických                     zariadení

 

          -diskusia so zástupcami Technickej inšpekcie, a.s. Nitra

 

          -autogramiáda a diskusia so slovenskými autormi odborných publikácií v odbore                      elektro 

 

Tešíme sa na stretnutie na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 20. – 23. 5. 2014.

S pozdravom

 

               Mgr. Petra Hálová                                                                Ing. Jozef Jenis

                    konateľka                                                                       projektový manažér

ELEKTROMANAGEMENT, s.r.o., Nitra                               Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

Firemná pozvánka na výstavu electron zdarma!
Podtitul: kontraktačná výstava výrobkov elektrických prvkov a zariadení
Termín konania: 20.05.2014 - 23.05.2014
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba:
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné 3€:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska