EKOFESTIVAL

Profil výstavy

Hlavným cieľom festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Priestor na prezentáciu ale ponúkne aj firmám či malovýrobcom, ktoré sa ekologickými témami priamo zaoberajú v predmete svojej činnosti.

Podujatie bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní,  ale aj pestrým programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.


Viac info na: www.esorg.sk a www.ekofestival.sk

Sprievodca výstavou Agrokomplex 2019

Podtitul: 2. ročník medzinárodného ekologického festivalu
Termín konania: 22.08.2019 - 25.08.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: ESORG Ekologická servisná organizácia, o.z.
Otváracie hodiny: 22. - 24.8.2019 od 9.00 do 18.00 hod.
25.8.2019 od 9.00 do 17.00 hod.

Na túto výstavu platí vstupenka zakúpená na výstavu Agrokomplex.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska