EKOFESTIVAL Nitra 2018

Profil výstavy

 

nitraEkofestival Nitra 2018 sa bude konať v termíne 15. 6. – 16. 6. 2018, v priestoroch výstaviska Agrokomplex. Organizátorom festivalu je Ekologická servisná organizácia ESORG v súčinnosti s realizátorom agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitra.

Hlavným cieľom festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Priestor na prezentáciu ale ponúkne aj firmám či malovýrobcom, ktoré sa ekologickými témami priamo zaoberajú v predmete svojej činnosti.

Podujatie Ekofestival Nitra 2018 bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní,  ale aj pestrým programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.


VIAC INFORMÁCIÍ O PODUJATÍ NÁJDETE NA

www.ekofestival.sk


Podtitul: 1. ročník medzinárodného ekologického festivalu
Termín konania: 15.06.2018 - 16.06.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: ESORG Ekologická servisná organizácia, o.z.
Otváracie hodiny: 9:00 - 19:00
Parkovanie: P10, P11
Pavilóny: A,B, VpE

Vstupné: 0 € Parkovací lístok pre osobné auto: 0 €
Vstupné zľavnené: 0 € Parkovací lístok autobus: 0 €
Parkovací preukaz areál: 0 €
Vystavovateľský preukaz: 0 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 0 €
Firemná pozvánka: 0 € Katalóg výstavy: 0 €

Celoroční partneri

Mapa výstaviska