EKOFESTIVAL 2020 – ZRUŠENÉ

Profil výstavy

VÝSTAVA JE ZRUŠENÁ.

Podtitul: 3. ročník medzinárodného ekologického festivalu
Termín konania: 20.08.2020 - 23.08.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: ESORG Ekologická servisná organizácia, o.z.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska