DOMEXPO 2019

Sprievodný program

 

PROGRAM ZELENÉ PODZOBORIE

AGROKOMPLEX 25. – 28. 4. 2019, NITRA

ZELENÉ PODZOBORIE, sprievodný program výstavy DOMEXPO (PDF)

Štvrtok, 25. 4. 2019

Eco-day, s.r.o., Greenlike, s.r.o.

Príchod o 8:00 hodine. Eco-day: prezentácia/predaj rozložiteľných a kompostovateľných produktov, ochutnávka jedál z kompostovateľného gastro riadu na stánku. Greenlike: prezentácia spoločnosti o zdravej výžive a doplnkoch, ochutnávky na stánku. Premietanie v premietacej miestnosti. Premietať sa bude ekofilm. Vyhlásenie spoločnej súťaže, ktorá bude prebiehať na stánku počas výstavy Agrokomplex/budú sa rozdávať krátke dotazníky a na konci výstavy v nedeľu sa vyžrebujú 3 výhercovia/3 miesta, darčekové balíčky od spoločnosti Eco-day s.r.o. a spoločnosti Greenlike s.r.o. Počas dňa budeme rozdávať darčekové poukážky s 5 a 10%-nou zľavou na nákup u nás by sme potrebovali zabezpečiť.  Na mieste budeme mať detský kútik a radi sa pridáme aj do médií, ak budú. Tento deň sa budeme zameriavať na dôchodcov, staršiu generáciu, žiakov a študentov.
Piatok, 26. 4. 2019
Príchod o 8:00 hodine. Eco-day: prezentácia/predaj rozložiteľných a kompostovateľných produktov, ochutnávka jedál  z kompostovateľného gastro riadu na stánku. Greenlike: prezentácia spoločnosti o zdravej výžive a doplnkoch, ochutnávky na stánku. Premietanie v premietacej miestnosti. Premietať sa bude prezentácia o činnostiach spoločnosti, resp. produktoch. Produkty budeme ukazovať a skúšať aj v prezentačnej miestnosti. Počas dňa bude prebiehať na stánku súťaž. Počas výstavy Agrokomplex sa budú rozdávať krátke dotazníky a darčekové poukážky s 5 až 10%-nou zľavou na nákup u nás. Tento deň sa budeme zameriavať hlavne na podnikateľov, podnikateľskú sféru.
Sobota, 27. 4. 2019
Príchod o 8:00 hodine. Eco-day: prezentácia/predaj rozložiteľných a kompostovateľných produktov, ochutnávka jedál  z kompostovateľného gastro riadu na stánku. Greenlike: ochutnávky na stánku. Diskusia v premietacej miestnosti. Premietať sa bude prezentácia o činnostiach spoločnosti, resp. produktoch. Počas dňa bude prebiehať na stánku súťaž. Počas výstavy Agrokomplex sa budú rozdávať krátke dotazníky a darčekové poukážky s 5 až 10%-nou zľavou na nákup u nás. Tento deň sa budeme zameriavať hlavne na podnikateľov, rodiny a nových klientov.
Nedeľa, 28. 4. 2019
Príchod o 8:00 hodine. Eco-day: prezentácia/predaj rozložiteľných a kompostovateľných produktov, ochutnávka jedál  z kompostovateľného gastro riadu na stánku. Greenlike: ochutnávky na stánku. Premietanie ekofilmu. Počas dňa bude prebiehať na stánku súťaž do obeda. Na obed sa vyžrebujú výhercovia súťaže. Počas výstavy Agrokomplex sa budú rozdávať krátke dotazníky a darčekové poukážky s 5 až 10%-nou zľavou na nákup u nás. Tento deň sa budeme zameriavať hlavne na rodiny a nových klientov.

 

PROGRAM – PREHĽAD:

1. deň – štvrtok: Premietanie ekofilmu

Vzniknuté problémy ohľadom smetí vo svete a konkrétne problematické miesta na Slovensku. Ukážky alternatív a konkrétnych riešení od spoločnosti Eco-day, s.r.o.  

2. deň – piatok: „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“ /prezentácia spoločnosti ECO-DAY, s.r.o.

 Život bez plytvania a bez odpadu- alternatívy a riešenia

3. deň – sobota: „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“ /diskusia so spoločnosťou ECO-DAY, s.r.o.

Život bez plytvania a bez odpadu- alternatívy a riešenia

4. deň – nedeľa: Premietanie ekofilmu

Vzniknuté problémy ohľadom smetí vo svete a konkrétne problematické miesta na Slovensku. Ukážky alternatív a konkrétnych riešení od spoločnosti Eco-day, s.r.o. 

Fotovoltika

Národné výstavisko Agrokomplex Nitra š. p. prináša na trh zariadenia a príslušenstvo pre fotovoltiku a solárnu techniku. Realizáciou výstavy s týmto zameraním dáva možnosť vystavovateľom predstaviť lacnejší a účinnejší spôsob výroby elektrickej energie pre rodinné domy. Záujem o solárnu energiu čoraz viac narastá a to nielen v podobe priemyselného využitia ale aj u súkromných osôb.

Väčší záujem o využívanie solárnej energie pre domácnosti očakávame na základe skutočnosti, že v tomto období sa úspešne rozbieha projekt pod názvom „zelená domácnostiam“. Tento realizuje vláda SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, prostredníctvom, ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch a práve táto výstava bude ideálnym miestom na stretnutie širokej verejnosti s odborníkmi a zazmluvnenými realizátormi spomenutých inštalácií.

Tak ako po minulé roky Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je hrdým spoluorganizátorom špecializovanej výstavy, jedinej na Slovensku, ktorá sa týka využívania Slnka a obnoviteľných zdrojov energií. Tento rok bola prijatá nová právna úprava, ktorá umožňuje inštalovať FV zdroje pre vlastnú spotrebu s minimálnym povoľovacím postupom. Chceme na DOMEXPO predstaviť Lokálny zdroj – teda výrobu pre svoju spotrebu, bez finančných dotácií a akýchkoľvek zvýhodnení od štátu, avšak umožňujúci čiastočnú energetickú nezávislosť. Samozrejme aj nezaťažený nezmyselnými poplatkami. Lokálny zdroj umožní občanom a firmám mať vlastný zdroj elektriny a byť pritom stále pripojený do distribučnej sústavy. Je to konečne čas, kedy nastal koniec tzv. “stopstavu” na Slovensku. Na toto sa sústredí naša prednášková činnosť a technické riešenie takéhoto zapojenia.”

Máte svoju malú FV elektráreň na streche a chcete každý mesiac vedieť, čo je nové v tomto odvetví? Či vám nepribudla nejaká povinnosť? Poradiť sa s údržbou? Ste SZČO a chcete byť kvôli práci „v obraze“? Pre vás máme program „Podporovateľ“.

Spoločnosti participujúce na výstave DOMEXPO v oblasti Fotovoltika:

O.Z.Energie , s.r.o.,

Slovenská inovačná a energetická agentúra

T.W.I. spol. s.r.o.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

WESTECH SOLAR s.r.o.

Fotovoltika – sprievodný program DOMEXPO

Mapa výstaviska