CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT 2020

Profil výstavy


Termín konania: 28.11.2020 - 29.11.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenský zväz chovateľov

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska