CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT 2020 – ZRUŠENÉ

Profil výstavy

Termín konania: 11.12.2020 - 13.12.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenský zväz chovateľov

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska