Celoštátna výstava zvierat 2019

Profil výstavy

CVZ

Viac informácií na www.szch.sk

Na Celoštátnej výstave zvierat máte možnosť vidieť: 1500 holubov, 1500 ks hydiny, 2500 králikov, 200 mačiek, 100 morčiat a ukážkovú expozíciu exotického vtáctva (vtáky, bažanty, pávy, japonské prepelice).

Pavilón A: výstava mačiek (prízemie), výstava morčiat (galéria)

Pavilón F: králiky

Pavilón M1: predaj zvierat, Králičí hop (preteky králikov)

Pavilón M2: holuby

Pavilón M3: hydina, exotické vtáctvo

Vstupy:

Hlavná brána + parkovisko P10

Brána B1 + parkovisko v areáli (Čestné vstupy len bránou B1)


Termín konania: 23.11.2019 - 24.11.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenský zväz chovateľov
Otváracie hodiny: 23. 11. 2019 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
24. 11. 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 2 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 5 €

Celoroční partneri

Mapa výstaviska