Celoštátna výstava zvierat 2019

Profil výstavy

Viac informácií na www.szch.sk

Termín konania: 23.11.2019 - 24.11.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenský zväz chovateľov

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska