Celoštátna výstava zvierat 2017

Profil výstavy

Termín konania: 25.11.2017 - 26.11.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.szch.sk

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti

Celoroční partneri

Mapa výstaviska