CAST-EX 2017

Dôležité termíny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY/ IMPORTANT TERMS

30. 1. 2017            
Uzávierka záväzných prihlášok veľtrhu
Deadline for application forms

13. 3. 2017            
Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu
Deadline for entrance to official catalogue of the fair

31. 3. 2017            
Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy
Confirmation of the allocation for exhibitors

Január, február, marec 2017             
Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých
expozície realizuje AX

7. 4. 2017              
Zaslanie objednávok na práce a služby  (objednávkový katalóg AX)
Deadline for sending order forms for requested services

21. 4. 2017            
Záverečný termín na predloženie projektov
expozícií, ktoré nerealizuje AX
Deadline for projects submission

15. – 21. 5. 2017    
Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 20.00 h
V mimoriadnych prípadoch a s písomným súhlasom
organizátora veľtrhu montáž povolená od 9. 5. 2014
Assembly works at assigned area 7.00 a. m. – 8.00 p. m.
In exceptional circumstances and with written consent of the organizer
is the assembly allowed from 9. 5. 2014

22. 5. 2017           
Ukončenie montážnych prác  o 21.00 h
Assembly works completion by 9.00 p. m

26. 5. 2017            
Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 22.00 h
Dismantling period from 4.00 p. m. – 10.00 p. m.

27. 5. – 30. 5. 2017                
Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h
Exhibits transport and dismantling period 7.00 a. m. – 6.00 p. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mapa výstaviska