BUS SHOW SLOVAKIA 2020

Zoznam komodít

Odborové triedenie veľtrhu


1   Autobusy
1/1   mestské a linkové autobusy
1/2   zájazdové autobusy
1/3   minibusy
1/4   autobusy s alternatívnymi pohonmi
1/5   špeciálne autobusy

2   Servisné zariadenia a vybavenie (zdviháky, pneuservisy, náradie, lakovanie, diagnostika, komplexné vybavenie servisov, príslušenstvo)

3   Informačné a odbavovacie systémy

4   komponenty a diely (motory, brzdy, prevodovky, retardéry, chladenie, vykurovanie)

5   Pneumatiky

6   Chémia, čistiace zariadenia a prostriedky, umývačky

7   Pohonné hmoty, oleje, výdajné stojany

8   CNG/LNG – distribútori, plniace stanice

9   Elektromobilita, distribútori, nabíjacie stanice

10   Dopravné služby, cestovné kancelárie

11   Odborná literatúra – školy, časopisy, médiá

12   Finančné a poisťovacie služby

13    Veterány, história dopravy

Mapa výstaviska