BUS SHOW SLOVAKIA 2020

Sprievodný program

BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020 – odborné konferencie

 E BUS 3000

Intelligent Transport Systems (IQTS)

Odkaz na web konferencie:  https://busshow.eu/programy/konferencie 

 

 Konfrencia E BUS3000  11. 2. 2020   12. 30 hod. Agrokomplex HALA M2

 • Zväz autobusovej dopravy, Peter Sádovský  - Úvod, význam a prínos elektromobilty pre verejnú dopravu
 • FlixBus, Martina Čmielová – Budúcnosť FlixMobility: Elektrobus, vodík a bioplyn
 • Dopravnýpodnik mesta Hradce Králové, Petr Voltr -  50% elektrický vozidiel v DPMHK, fakty o prevádzke
 • ABB, Vladimír Kukučka – Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické autobusy
 • Dopravný podnik Košice, Roman Danko – Elektrické autobusy a trolejbusy v meste Košice

Konfrerencia Intelligent Transport Systems  12. 2. 2020  9.30 hod. Agrokomplex HALA M2

 • Žilinská univerzita v Žiline, Jozef Gnap,  Úvod,  Inteligentné systémy a digitalizácia zrýchlenie a skvalitnenie dopravy
 • FlixBus, Zdeněk Tesárek –  Ako riadime flotilu o 2000 autobusoch na 5 kontinentoch
 • Bratislavská integrovaná doprava, Zuzana Horčíková – Mobilná aplikácia IDS BK – vývoj a rozvoj
 • SACONCO, Stephan Arnold Thomsen  (Dánsko)- Prepojenie ITS a poznatkov založených na údajoch do zmien v správaní zamestnancov v doprave
 • Transdata, Róbert Hájek – Smart platby v doprave
 • Hlavný partner veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava Zväz autobusovej dopravy (ZAD)
 • Partner konferencií FlixBus

E BUS3000

E BUS3000 je program na podporu rozvoja elektromobility vo verejnej doprave na Slovensku. Jeho súčasťou je medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční 11. 2. 2020 od 12.30. do 15.30 hod. na výstavisku Agrokomplex v pavilóne M2. Koncept projektu E BUS3000 pripravuje spoločnosť Green Pear Tip spoločne s partnermi. Green Pear Tip propaguje projekty pre rozvoj elektromobility a BRT (Bus Rapid Transit) viac ako osem rokov na portáli BusPress. Program o elektromobilite je tiež jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020.

eBUS 3000 logo

BUS SHOW zdravá doprava 2020

Elektrobusy sú perspektíva verejnej hromadnej dopravy

Elektrický pohon vozidiel hromadnej dopravy je novým trendom u všetkých výrobcov autobusov. Historicky dobre fungujú vozidla závislé na trakčnom vedení, trolejbusy, električky a vlaky. V súčasnosti hľadáme odpoveď na otázku, ako a čím postupne nahradíme spaľovacie motory. Ako najreálnejší variant sa zatiaľ javia elektromobily a elektrobusy.

Slovenský veľtrh BUS SHOW zdravá doprava 2020 v Nitre sa bezemisnými elektrickými autobusmi vážne zaoberá, elektromobilita je jedným z nosných programov s významnou podporou odbornej konferencie E BUS3000.

Veľtržný projekt zdravej dopravy aktuálne sprevádzaný konferenciou E BUS3000 je výzvou pre výrobcov elektrobusov, nabíjacej infraštruktúry, prevádzkovateľov a organizátorov verejnej dopravy. Ak chceme udržať krok v rozvoji elektromobility so západnými krajinami, je nutné zvýšiť aktivity a nájsť ďalšie možnosti pre obnovu automobilových parkov ekologickými vozidlami bez emisií.

Na konferencii E BUS3000 predstaví najväčší svetový autobusový operátor FlixBus pilotný projekt premávky elektrobusov na diaľkových linkách v Európe a USA. Elektrobus výrobcu Motor Coach Industries nesie označenie „D45 CRTe LE CHARGE“ a nasadený je na trase na západnom pobreží USA, medzi mestami Sacramento a San Francisco. Jedná sa o prvý elektrický diaľkový autobus svojho druhu v Spojených štátoch.

Dopravný podnik mesta Hradec Králové bude na E BUS3000 prezentovať príklad prevádzky najväčšej flotily elektrobusov a parciálnych trolejbusov v Česku. Hradec Králové, stotisícové mesto, je jedným z najúspešnejších miest na ceste k čistej mobilite, prevádzkuje dnes viac ako 50% čisto elektrických vozidiel. O svoje skúsenosti, dokladovanými štatistikami a číslami, sa podelí s účastníkmi konferencie.

Veľtrh i konferenciu E BUS3000 podporuje podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos, záštitu poskytol tiež minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Inteligent Transport Systems (IQTS)

Inteligent Transport Systems (IQTS) je konferencia tematicky zameraná na dynamický rozvoj hromadného cestovania a na inteligentné elektronické systémy a technológie. Predstaví nadčasové projekty zamerané na efektívne riadenie verejnej dopravy. Uskutoční sa 12. 2. 2019, 9.30. – 13.00 h, v pavilóne M2.

ITS logo

Inteligentné systémy pre dopravu na veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 2020

Jedným z dôležitých tém veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 2020 v Nitre sú inteligentné dopravné systémy a technológie, bez ktorých sa dnešná moderná verejná doprava nezaobíde. Jedná sa najmä o riadiace, odbavovacie, monitorovacie a ďalšie systémy, ktoré zvyšujú komfort, efektivitu a bezpečnosť verejnej hromadnej dopravy.

Inteligent Transport Systems (IQTS)

Súčasť veľtrhu tvorí odborná konferencia Inteligent Transport Systems (IQTS), ktorá dáva vystavovateľom možnosť predstaviť projekty a vystavované produkty širokému publiku odborníkov z dopravných spoločností. Vystavovateľom veľtrhu ponúka mimoriadnu príležitosť priamo osloviť odberateľov a zákazníkov dvakrát v jednom okamihu a na jednom mieste. Výstupy z konferencie Inteligent Transport System (IQTS) budú mať svoju stálu stopu v elektronických médiách.

Veľtrh BUS SHOW zdravá doprava a odborné konferencie sa konajú pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR László Sólymosa a ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka.

Mapa výstaviska