BUS SHOW SLOVAKIA 2020

Sprievodný program

E BUS3000

je program na podporu rozvoja elektromobility vo verejnej doprave na Slovensku, jeho súčasťou je medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční v rámci 2. slovenského dopravného veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 11. 2. 2020 v Nitre na Národnom výstavisku agrokomplex v kongresovom centre v hale K.
Elektromobilita vo verejnej doprave je jednou z hlavných tém veľtrhu BUS SHOW, zdravá doprava.

eBUS 3000 logo

Inteligent Transport Systems (IQTS)

je konferencia tematicky zameraná na dynamický rozvoj hromadného cestovania a na inteligentné elektronické systémy a technológie. Predstavia sa tu nadčasové projekty pre efektívne riadenie verejnej dopravy. Digitalizácia a uvádzanie do praxe nových elektronických systémov výrazne zvyšuje efektivitu a výkonnosť dopravy. Konferencia Inteligent Transport Systems (IQTS) je jedinečné prostredie na predstavenie optimálnych riešení v doprave zástupcom dopravných spoločností a predstaviteľom obcí a miest na Slovensku.

ITS logo

Mapa výstaviska