BUS SHOW SLOVAKIA 2020

Aktuality

BUS SHOW zdravá doprava Nitra 2020

Druhý ročník medzinárodného veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava Nitra sa uskutoční v dňoch 11. – 13. februára 2020. Organizátorom jediného dopravného veľtrhu na Slovensku je agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Veľtrh BUS SHOW predstavuje verejnosti modernú dopravnú techniku, autobusy, elektrobusy a trolejbusy, zároveň je však komplexným interaktívnym veľtržným projektom mapujúcim zásadné celoeurópske témy. BUS SHOW ponúka víziu modernej verejnej dopravy západoeurópskeho štandardu. Význam veľtrhu charakterizuje desať dôležitých tém:

-          vyspelé ekologické dopravné prostriedky hromadného cestovania,

-          slovenská mestská hromadná doprava v kontexte Smart City,

-          začleňovanie Slovenska do európskej dopravnej siete,

-          znižovanie dopravnej záťaže a podpora verejnej hromadnej dopravy,

-          strategické smerovanie inteligentnej mobility na Slovensku,

-          digitalizácia verejnej dopravy,

-          inteligentné informačné, odbavovacie a riadiace systémy,

-          vplyv dopravy na globálne otepľovanie Zeme,

-          znižovanie emisií CO2 a financovanie nízko uhlíkových inovácií,

-          alternatívne čisté zdroje energie pre dopravu – elektrina, vodík, plyn.

Hromadná doprava je alfou a omegou verejného života s mimoriadnym dopadom na kvalitu životného prostredia, v pozitívnom i negatívnom zmysle. Dopravný priemysel a doprava sú hnacím motorom ekonomiky štátu a to je tiež jeden z dôvodov, prečo je zo strany vystavovateľov o BUS SHOW tak veľký záujem. V rámci veľtrhu sa uskutočnia dve odborné konferencie: E BUS3000 a Inteligent Transport System (IQTS).

Dejiskom veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava sa stalo mesto Nitra, ktoré má z geografického pohľadu veľmi výhodnú polohu, nakoľko sa v okruhu 200 – 250 kilometrov nachádzajú ďalšie dôležité mestá Slovenska, Čiech, Moravy, ale tiež Rakúska, Maďarska či Poľska. BUS SHOW sa profiluje ako východoeurópska výstava verejnej hromadnej dopravy.

 busshow_okruh-3D+kruzitko_press_nahled

Všetky potrebné informácie o veľtrhu BUS SHOW nájdete na: https://www.agrokomplex.sk/vystavy/bus-show-slovakia-2020/ a www.busshow.eu

Obrazové materiály v tlačovej kvalite: https://www.uschovna.cz/zasilka/ORE9E4IIK9DPS669-7D3/

Mapa výstaviska