BUS SHOW SLOVAKIA 2020

Profil výstavy

BUS SHOW – zdravá doprava je úplne prvým inovatívnym dopravným veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Druhý ročník sa uskutoční v Nitre 11. 2. – 13. 2. 2020 na národnom výstavisku Agrokomplex. Prívlastok „zdravá doprava“ zdôrazňuje nielen akútnu potrebu uvádzať do prevádzky vozidlá s čisto ekologickou, bezemisnou prevádzkou, ale aj nachádzať nové, „zdravé“ a efektívne spôsoby riadenia a organizácie verejnej dopravy. V súčasnosti doprava patrí medzi aktuálne horúce celospoločenské témy, dotýkajúce sa bezprostredne každého občana v krajine.
Na veľtrhu sa predstavia najmodernejšie dopravné prostriedky určené pre verejnú hromadnú dopravu prevádzkovanú po ceste. Nemenej dôležitou súčasťou budú expozície, kde sa nachádzajú vyspelé technológie z oblastí riadenia dopravy, informačné a odbavovacie systémy. Veľtrh ponúkne možnosť vystavovať široké spektrum produktov bezprostredne súvisiace s prevádzkovaním dopravy, servisnú a opravárenskú techniku, náhradné diely a príslušenstvo, petrochemické produkty, mazivá, pneumatiky a ďalšie.

Záštitu nad veľtrhom BUS SHOW – zdravá doprava prevzali:

ministerstvo-zivotnehoprostredia-sr-logo Ministerstvo dopravy
Ministerstvo hospodarstva SR

Ciele veľtrhu

Nové nadčasové dopravné systémy s vysoko efektívnou prevádzkou fungujúce v západnej Európe sú pre Slovensko inšpirujúcim vzorom a mali by sa predstaviť na veľtrhu BUS SHOW, zdravá doprava. Mesto Nitra a národné výstavisko Agrokomplex by mali byť v budúcnosti významným centrom pre konanie periodicky sa opakujúcej, významnej veľtržnej udalosti so zameraním na verejnú hromadnú dopravu. Cieľom je ukázať, akým spôsobom je možné uvádzať do praxe najnovšie trendy v mestskej, linkovej a diaľkovej doprave a aj dopravné programy v kontexte Smart City. Veľtrh BUS SHOW má za úlohu zaujať vystavovateľov z odboru a prilákať široké návštevnícke publikum z radov odbornej verejnosti.

Viac info na: http://busshow.eu/

Podtitul: Dopravný veľtrh BUS SHOW – zdravá doprava Nitra 2020
Termín konania: 11.02.2020 - 13.02.2020
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex, Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
Otváracie hodiny: 9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska