BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY

Profil výstavy

TERMÍN NAJBLIŽŠEJ BURZY JE 22. 7. 2018

Ďalšie termíny:

26. 8. 2019

23. 9. 2018

28. 10. 2018

25. 11. 2018

16. 12. 2018

Mapa AX + Amfik

Vstup na Burzu exotov :
Motorové vozidlo – cez bránu „B3“ – v čase od 4:00

Na pešo – cez pokladňu pri pavilóne „N“ – v čase až od 4:30

Burza exotov prebieha v čase od 4:30 do 10:00 hod.

„Rezervácia“ predajných stolov v pavilóne „M5“ – Farmárske trhy – najneskôr do stredy pred konaním burzy.
Daná rezervácia platí do 05:30 hod. v termíne konania burzy.

Podtitul: Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov
Termín konania: 22.07.2018 - 22.07.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: Brána B3 od 4:00
Pokladňa N od 4:30

Vstupné: 2 € Parkovací lístok pre osobné auto: 2 €
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska