BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY

Profil výstavy

TERMÍN NAJBLIŽŠEJ BURZY JE  28. 7. 2019

Ďalšie termíny:

18.8.2019

22.9.2019

27.10.2019

24.11.2019

15.12.2019

Mapa AX + Amfik


Vstup pre predajcov do priestoru burzy je povolený od 04.00 hod. cez bránu B2, od 4.30 hod. cez pokladňu pri pavilóne G.

Burza je pre verejnosť otvorená od 05.00 do 10.00 hod., vstup cez bránu B1, B2 a cez pokladňu pri pavilóne G.

Vstupom na burzu predajca súhlasí s burzovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.


Burzový poriadok 2019

Trhový poriadok

Všetci predajcovia potravín musia mať potvrdenie na príslušnej RVPS o registrácii na druh vykonávaných činností a príslušnú kategóriu výrobkov.

Podtitul: Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov
Termín konania: 28.07.2019 - 28.07.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: Vstup pre predajcov do priestoru burzy je povolený od 04.00 hod. cez bránu B2, od 4.30 hod. cez pokladňu pri pavilóne G
Burza je pre verejnosť otvorená od 05.00 do 10.00 hod., vstup cez bránu B1, B2 a cez pokladňu pri pavilóne G


Vstupom na burzu predajca súhlasí s burzovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Vstupné: 2 € Parkovací lístok pre osobné auto: 2 €
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska