BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY

Profil výstavy

TERMÍN NAJBLIŽŠEJ BURZY JE 25. 11. 2018

Ďalšie termíny:

16. 12. 2018

20. 1. 2019

24. 2. 2019

17. 3. 2019

28. 4. 2019

12. 5. 2019

23.6.2019

28.7.2019

18.8.2019

22.9.2019

27.10.2019

24.11.2019

15.12.2019

Mapa AX + Amfik

Vstup na Burzu exotov :
Motorové vozidlo – cez bránu „B3“ – v čase od 4:00

Na pešo – cez pokladňu pri pavilóne „N“ – v čase až od 4:30

Burza exotov prebieha v čase od 4:30 do 10:00 hod.

„Rezervácia“ predajných stolov v pavilóne „M5“ – Farmárske trhy – najneskôr do stredy pred konaním burzy.
Daná rezervácia platí do 05:30 hod. v termíne konania burzy.

ZMENA BURZOVÉHO PORIADKU OD 1. 1. 2019

Podtitul: Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov
Termín konania: 25.11.2018 - 25.11.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: Brána B3 od 4:00
Pokladňa N od 4:30

Vstupné: 2 € Parkovací lístok pre osobné auto: 2 €
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska