BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY

Profil výstavy

TERMÍN NAJBLIŽŠEJ BURZY JE   28. 4. 2019

Ďalšie termíny:

12. 5. 2019

23.6.2019

28.7.2019

18.8.2019

22.9.2019

27.10.2019

24.11.2019

15.12.2019

Mapa AX + Amfik


Vstup pre predajcov na Burzu exotov :

  • Motorové vozidlo – cez bránu „B3“ – v čase od 5:00
  • Bez motorového vozidla cez pokladňu pri pavilóne „G“ – v čase od 5:30

Burza exotov je pre verejnosť otvorená v čase od 7.00 do 11.00 hod. , vstup cez bránu B2, cez pokladňu pri pavilóne G.

„Rezervácia“ predajných stolov v pavilóne „M5“ – Farmárske trhy – najneskôr do stredy pred konaním burzy. Daná rezervácia platí do 06:30 hod. v termíne konania burzy.

Burza pavúk Burza chameleón Burza slimák

ZMENA BURZOVÉHO PORIADKU OD 1. 1. 2019

Burzový poriadok 2019

Trhový poriadok

Všetci predajcovia potravín musia mať potvrdenie na príslušnej RVPS o registrácii na druh vykonávaných činností a príslušnú kategóriu výrobkov.

Podtitul: Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov
Termín konania: 28.04.2019 - 28.04.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: Vstup pre predajcov: od 5.00 cez bránu B3, cez pokladňu pri pavilóne G od 5.30
Vstup pre verejnosť: od 7.00 do 11.00 cez bránu B2 a pokladňu pri pavilóne G

Vstupné: 2 € Parkovací lístok pre osobné auto: 2 €
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska