BURZA EXOTOV A FARMÁRSKE TRHY

Profil výstavy

TERMÍN NAJBLIŽŠEJ BURZY JE   23. 6. 2019

Ďalšie termíny:

28.7.2019

18.8.2019

22.9.2019

27.10.2019

24.11.2019

15.12.2019

Mapa AX + Amfik


Vstup pre predajcov na Burzu exotov :

Vstup pre predajcov do priestoru burzy je povolený od 04.00 hod cez bránu B3, kde predajca zaplatí stanovený poplatok.
Vstup pre predajcov bez motorového vozidla je sprístupnený cez pokladňu pri pavilóne „G“, ktorá je otvorená od 4.30 hod.

Burza je pre verejnosť otvorená od 06.00 hod. do 10.00 hod. cez bránu B2 a taktiež cez pokladňu pri pavilóne „G“.

Burza jún


Burzový poriadok 2019 – NOVÝ!

Zmena burzového poriadku od 1.5.2019

Trhový poriadok

Všetci predajcovia potravín musia mať potvrdenie na príslušnej RVPS o registrácii na druh vykonávaných činností a príslušnú kategóriu výrobkov.

Podtitul: Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov
Termín konania: 23.06.2019 - 23.06.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: Vstup pre predajcov do priestoru burzy je povolený od 04.00 hod cez bránu B3, kde predajca zaplatí stanovený poplatok.
Vstup pre predajcov bez motorového vozidla je sprístupnený cez pokladňu pri pavilóne „G“, ktorá je otvorená od 4.30 hod.
Burza je pre verejnosť otvorená od 06.00 hod. do 10.00 hod. cez bránu B2 a taktiež cez pokladňu pri pavilóne „G“.

Vstupom na burzu predajca súhlasí s burzovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Vstupné: 2 € Parkovací lístok pre osobné auto: 2 €
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska