AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2018

Vstupenky a parkovanie

Brány: B6, B2 – počas celej výstavy

Brány: B5 a B3 len v sobotu 13.10.2018

Miesto Zobrazenie na mape pre navigáciu 3D pohľad Street view
Hlavný vstup https://goo.gl/maps/AgGMvQkr5FC2 https://goo.gl/maps/o4r9RL3vwSC2
Parkovisko P10 https://goo.gl/maps/xwhun7bu7ZC2 https://goo.gl/maps/9oQ7cwZoHss
Brána B1 https://goo.gl/maps/gZYnXW2QSRD2 https://goo.gl/maps/hoxL5HUiEbG2
Brána B2 https://goo.gl/maps/yDSeL1HxEYS2 https://goo.gl/maps/1NaNVHVVeao
Brána B3 https://goo.gl/maps/1WjHMNJ5tBR2 https://goo.gl/maps/FzYuaoeVEp62
Brána B5 – vstup do SPM https://goo.gl/maps/ge9s6AvbC5t https://goo.gl/maps/6tn9knHK2wB2
Brána B6 – Amfiteáter https://goo.gl/maps/i6reQFRNtaG2 https://goo.gl/maps/QAgwnXU9ppP2 
Press centrum https://goo.gl/maps/d1QN76czAEy https://goo.gl/maps/m27iqzWgHWM2

Vstupné a parkovné

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €  Zásobovací preukaz: 18 €
Vystavovateľský preukaz: 20 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 €

Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)

Sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Voľný vstup:

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).

Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

 

Skupinové vstupné pre stredné školy technického zamerania:

Platí pre stredné školy technického zamerania – napr. strojárskeho, elektrotechnického, automobilového a pod.

Potrebné je preukázať sa zoznamom min. 10 osôb podpísaného riaditeľom školy, kde sú uvedené mená študentov a pedagogického dozoru.

Skupinové vstupné vo výške 2€ / osoba.

mapa_AUTOSALON_AUTOSHOW_NITRA_2018_web

Mapa výstaviska