AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2018

Profil výstavy

Záverečná správa na stiahnutie: Záverečná správa Autosalón Autoshow Nitra 2017

 

 

Hlavný mediálny partner:

RTVS logo web
RADIO SLOVENSKO black ZELENA VLNA
Podtitul: 25. ročník prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky
Termín konania: 11.10.2018 - 14.10.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 20 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska