AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2015

Profil výstavy

Oznam! Výstava Autosalón – Autoshow Nitra je prístupná verejnosti už od 8.10.2015. 

 

Záštitu nad výstavou Autosalón – Autoshow Nitra 2015 prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR Potvrdenie záštity MHSR 

 

Podtitul: 22. ročník prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky
Termín konania: 08.10.2015 - 11.10.2015
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2014
Počet návštevníkov: 135864
Počet firiem: 180
Výstavná plocha: 35000 m2
Otváracie hodiny: 8.10. až 10.10. od 9:00 do 18:00
11.10. od 9:00 do 17:00

Na stiahnutie

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné:
Študentská kolektívna zľava sa nebude dať uplatniť počas celej výstavy Autosalón – Autoshow Nitra 2015

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska