AQUA – THERM NITRA 2019

Profil výstavy

Podtitul: 20. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky
Termín konania: 05.02.2019 - 08.02.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.aquatherm-nitra.com
Otváracie hodiny: Pre návštevníkov
5. - 7. 2. od 10.00 do 17.00 hod.
8. 2. od 10.00 do 15.00 hod.

Pre vystavovateľov
každý deň veľtrhu od 9.00 do 18.00 hod.

Vstupné: 3 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 1 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Aktuality

Všetky aktuality

Mapa výstaviska