AQUA – THERM NITRA 2017

Profil výstavy

Podtitul: 19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky
Termín konania: 07.02.2017 - 10.02.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.aquatherm-nitra.com
Otváracie hodiny: Pre návštevníkov
7. - 9. 2. od 10.00 do 17.00 hod.
10. 2. od 10.00 do 15.00 hod.

Pre vystavovateľov
každý deň veľtrhu od 9.00 do 18.00 hod.

Vstupné: 3 € Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: 1 € Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 1 €

Celoroční partneri

Mapa výstaviska